VOORJAARSPROGRAMMA 2023

Algemene wenken

1) Graag contante betaling ter plekke: er is geen mogelijkheid tot pinnen.
2) Check altijd even onze website voor evt. wijzigingen qua locatie of onverhoopte annulering.

*** ANNULERING ****************************
De lezing van Frans Lutters op 19 april kan
vanwege persoonlijke omstandigheden niet doorgaan!

*********************************************


1. Organische architectuur

Voordracht door Pieter van der Ree

De antroposofie heeft op allerlei gebied vernieuwend gewerkt en dat geldt ook voor de architectuur. Een vooraanstaand voorbeeld daarvan is het door Rudolf Steiner ontworpen Eerste Goetheanum in Dornach: een Gesamtkunstwerk dat de geestelijke wereld zoals beschreven in de antroposofie beleefbaar wilde maken. Dit gebouw vormde de impuls tot de antroposofische organische architectuur die wereldwijd leidde tot de bouw van vele vrijescholen, kerken van de Christengemeenschap, maar ook van bouwwerken buiten de antroposofische beweging, zoals het voormalige hoofdkantoor van de ING-Bank in Amsterdam. Steeds wil deze architectuur de ontwikkeling van de mens ondersteunen in harmonie met zijn omgeving.
Pieter van der Ree is architect en auteur van meerdere boeken over organische architectuur.


Datum: woensdagavond 8 februari 2023
Tijd: 20:15 - 22:00 uur
Plaats: Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6
2716 GV  Zoetermeer
Kosten: € 10,-   incl. consumptie (korting mogelijk))
Aanmelden: niet nodig

2. Over de vergeving

Voordracht door Jelle van der Schuit

Het boek van Sergej O. Prokofieff De spirituele betekenis van vergeving behandelt de spirituele achtergronden van het zo bijzondere vermogen van de mens om te kunnen vergeven. Dit vermogen kan in samenhang kan worden gezien met de ontwikkeling van de mens op de weg naar vrijheid en liefde. Voor de sociale toekomst vormt vergeving een essentieel gegeven! Er zal ook worden ingegaan op christologische aspecten in samenhang met de wereld van het boze.
Jelle van der Schuit studeerde wiskunde en filosofie en werkt als muziektherapeut in Zoetermeer.

Datum: woensavond 8 maart 2023
Tijd: 20:15- 22:00 uur
Plaats: Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6
2716 GV  Zoetermeer
Kosten: € 10,-   incl. consumptie (korting mogelijk)
Aanmelden: niet nodig

3. Het geheim van de Stille Week

Voordracht door Hans Stolp

De Stille of Goede Week begint op de Zondag voor Pasen: Palmpasen. Vanaf dat moment leven we toe naar het Mysterie van Golgotha, ofwel het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis. Elke dag in die week betekent een stap dichter op weg naar dat geheim. Wanneer we ons in die week meditatief voorbereiden op het Mysterie van Golgotha gebeurt er wat met ons: we ondergaan innerlijk een omvorming. Een transformatie die ons ontvankelijk maakt voor de afdaling van de Christus in onze ziel en voor zijn opstanding als het Christusbewustzijn in ons innerlijk.
Hans Stolp is pastor geweest, hij is auteur van vele boeken en thuis in het esoterisch christendom.

NOTA BENE: er zal een BOEKENTAFEL aanwezig zijn, waarbij CONTANT moet worden afgerekend.


Datum: donderdagavond 30 maart 2023
Tijd: 20:00 - 22:00 uur (zaal open vanaf 19:00 uur)
LET OP: aanvang eerder dan gebruikelijk
Plaats: Kerkelijk Centrum de Oase
Kerkenbos 8
2715 RP  Zoetermeer
Kosten: € 15,-   incl. consumptie
Aanmelden: NOODZAKELIJK, via een bericht naar info@stanzo.nl en betaling vooraf

************************************************************************
BETALING
De kosten dienen van te voren te worden overgemaakt
op rekening NL39 ABNA 0463 9967 39
t.n.v. Stichting Studiecentrum Antroposofie Zoetermeer
onder vermelding van Stille Week en voor- en achternaam van de beoogde deelnemer(s.

ANNULEREN
1) Bij annulering in de week voorafgaande wordt 5 euro annuleringskosten berekend.
2) Bij annulering op de dag van de voordracht zelf vindt geen restitutie plaats.

TIP PARKEREN voor lezing HANS STOLP:
Maak gebruik van het parkeerterrein bij het Winkelcentrum Meerzicht (7 minuten lopen)
************************************************************************

4. Mandala's tekenen in het teken van een chakra

Workshop door Anneke van Wensveen & Maaike Kroese, kunstzinnige therapeuten

Een mandala kun je op vele manieren tekenen, bv. heel vrij, waarbij je zelf de vormen en kleuren kiest die je mooi vindt. Echter het kan ook anders. In deze workshop gaan we ons verdiepen in de chakra-leer: dat betreft onze geestelijke zintuigen. Eerst wordt er iets over uitgelegd; vervolgens gaan we met een passer een eenvoudige structuur maken die ieder op zijn eigen manier in kleur kan uitwerken. Ben je in het bezit van een passer, neem hem dan mee! Ervaring niet vereist.

Datum: woensdagavond 12 april 2023
Tijd: 20:00 - 21:30 uur
LET OP: aanvang eerder dan gebruikelijk
Plaats: Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1
2717 TP  Zoetermeer
Kosten: € 10,-   incl. consumptie (korting mogelijk))
Aanmelden: NOODZAKELIJK bij Anneke van Wensveen (06-49365158, acvanwensveen@gmail.com)

*** ANNULERING ****************************
De lezing van Frans Lutters op 19 april kan
vanwege persoonlijke omstandigheden niet doorgaan!

*********************************************

2. De problematiek van de 21ste eeuw

Voordracht door Frans Lutters

De 21ste eeuw stelt de mensheid voor grote vraagstukken. Er zijn veel problemen die met grote urgentie om oplossingen vragen: klimaatverandering, schaarse grondstoffen, groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk. Dat zijn slechts enkele voorbeelden van de perfect storm waarin we als mensheid in terecht dreigen te komen. De recente heruitgave van Het goede doen in de 21ste eeuw van Bernard Lievegoed heeft niets aan actualiteit verloren! Frans Lutters spreekt over de inhoud van dit boek, maar zal ook een aantal aspecten verder uitwerken in de geest van dit boek.
Frans Lutters (1958) werkt aan een biografie van Bernard Lievegoed die volgend jaar zal verschijnen. Hij heeft meerdere boeken geschreven en is docent op de Stichtse vrijeschool in Zeist.


Datum: woensavond 19 april 2023
Tijd: 20:15- 22:00 uur
Plaats: Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6
2716 GV  Zoetermeer
Kosten: € 10,-   incl. consumptie (korting mogelijk)
Aanmelden: niet nodig