VOORJAARSPROGRAMMA 2020

1. De moderne tijd: het tijdperk van de bewustzijnsziel

Voordracht door Jelle van der Schuit

Vanaf het begin van de 15e eeuw zien we een enorme opleving van natuurwetenschap en techniek. De mens krijgt steeds meer kennis van de natuurwetten en zodoende ook steeds meer macht over de natuur. Het zelfbewustzijn van de mens groeit en dat leidt tot een proces van toenemende zelfstandigheid en individualisme. Maar deze ontwikkeling heeft ook haar schaduwzijden: er vestigt zich een materialistisch wereldbeeld, waarin geen plaats meer is voor de geest. Rudolf Steiner spreekt van het tijdperk van de bewustzijnsziel. Kan het materialistisch perspectief worden doorbroken en de werking van de geest in mens en natuur worden aangetoond?
Jelle van der Schuit is wiskundige, filosoof en muziektherapeut.


Datum: donderdagavond 20 februari 2020
Tijd: 20:15 - 22:00 uur
Plaats: Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1
2717 TP  Zoetermeer
Kosten: € 10,-   incl. consumptie (korting mogelijk))
Aanmelden: Niet nodig

2. De spiritualisering van denken, voelen en willen als voorwaarde voor de sociale ontwikkeling van de mensheid

Voordracht door Thea Giesen

Het bewustzijn van de mensheid is in de loop van de tijden sterk veranderd. Het is van een kosmisch bewustzijn meer aards en materialistisch geworden. In onze tijd van de bewustzijnsziel kan de mens zijn denken, voelen en handelen met geest doordringen. Dan kan wijsheid en liefde tegenwicht bieden aan de krachten die ons bewustzijn willen vertroebelen en sociale chaos scheppen. Wij kunnen de sociale deugd beoefenen door met hoofd en hart het wezenlijke te leren zien en te doen wat de situatie verlangt.
Thea Giesen is orthopedagoog/ GZ psycholoog.


Datum: woensdagavond 11 maart 2020
Tijd: 20:15- 22:00 uur
Plaats: Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1
2717 TP  Zoetermeer
Kosten: € 10,-   incl. consumptie (korting mogelijk)
Aanmelden: Niet nodig

3. Bewustzijn en geld

Voordracht door en gesprek met Bart Jan Krouwel

*********************************************

GEANNULEERD VANWEGE CORONAMAATREGELEN

*********************************************


In Het fenomeen geld roept vrijwel constant de nodige vragen op. Wat is het? Wat moet je er mee? De afgelopen jaren, vooral door de financile crisis, wordt er steeds meer technisch over gesproken, als een systeem. Als bezitter van geld lijkt het wel, dat je zelf steeds minder te zeggen hebt over wat er mee gebeurt in de samenleving.
Bart Jan Krouwel, voormalig bankier, probeert meer bewustzijn te krijgen voor de ethische aspecten van het fenomeen geld.


Datum: woensdagavond 25 maart 2020
Tijd: 20:15 - 22:00 uur
Plaats: Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1
2717 TP  Zoetermeer
Kosten: € 10,-   incl. consumptie (korting mogelijk))
Aanmelden: Niet nodig

4. Het laatste avondmaal - Christus, Judas & Leonardo da Vinci

Een Paasvoordracht door Sebastiaan de Vries

*********************************************

GEANNULEERD VANWEGE CORONAMAATREGELEN

*********************************************


Wat zijn de esoterische achtergronden van het Laatste Avondmaal? Deze grootse gebeurtenis waarbij alles anders en nieuw werd? Christus spreekt hier de woorden uit dat een van zijn discipelen hem zal verraden. Het is Judas die deze rol vervult. Maar wie was hij eigenlijk? De dramatiek van het moment van het laatste avondmaal is verbeeld door Leonardo da Vinci. Hoe heeft het gebeuren op hem ingewerkt? We gaan in op deze vragen en gezichtspunten en we beleven dat dit onderwerpen zijn, die horen bij de ontwikkeling van de bewustzijnsziel.
Sebastiaan de Vries is filosoof en docent.


Datum: woensdagavond 8 april 2020
Tijd: 20:15 - 22:00 uur
Plaats: Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1
2717 TP  Zoetermeer
Kosten: € 10,-   incl. consumptie (korting mogelijk))
Aanmelden: Niet nodig

5. Mandalas tekenen in het teken van chakras

Workshop door Anneke van Wensveen & Maaike Kroese, kunstzinnig therapeuten

*********************************************

GEANNULEERD VANWEGE CORONAMAATREGELEN

*********************************************


Mandalas kun je op vele manieren tekenen, bv. heel vrij, waarbij je zelf de vormen en kleuren kiest die je mooi vindt. Echter het kan ook anders. In deze workshop gaan we ons verdiepen in de chakras: onze geestelijke zintuigen. Eerst wordt er iets over uitgelegd; vervolgens gaan we met een passer een eenvoudige structuur maken die ieder op zijn eigen manier in kleur kan uitwerken. Ben je in het bezit van een passer, neem hem dan mee! Ervaring niet vereist.

Datum: woensdagavond 6 mei 2020
Tijd: 20:15 - 22:00 uur
Plaats: Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1
2717 TP  Zoetermeer
Kosten: € 10,-   incl. consumptie (korting mogelijk))
Aanmelden: Gewenst (i.v.m. maximum aantal deelnemers)
bij Anneke van Wensveen (06-49365158, acvanwensveen@gmail.com)