VOORJAARSPROGRAMMA 2019

********************************************************************************
*** De avond met DESANNE VAN BREDERODE op DONDERDAGAVOND 9 mei 2019
*** GAAT vanwege persoonljke omstandigheden NIET DOOR!
*** Deze avond krijgt hopelijk een plaats in ons NAJAARSPROGRAMMA
********************************************************************************

1. Zin in ouder worden

Voordracht door Leo Beth

Een veel gehoorde uitspraak is: Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Toenemende beperkingen op fysiek, psychisch en mentaal terrein worden als een bedreiging ervaren. Het proces van zingeving duurt ons leven lang en vaak ook met terugwerkende kracht. Oog krijgen voor de eigen biografie is dan van groot belang. Zo kunnen we zin krijgen in ouder worden.
Leo Beth houdt zich sinds 1990 professioneel bezig met coaching en counseling vanuit biografisch perspectief. Vanuit zijn achtergrond als antroposofisch huisarts begeleidt hij mensen in zijn praktijk Pleisterplaats in Zeist. Ook werkt hij als docent bij het Instituut voor Biografiek in Driebergen.


Datum: donderdagavond 21 februari 2019
Tijd: 20:15 - 22:00 uur
Plaats: Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1
2717 TP  Zoetermeer
Kosten: € 10,-   incl. consumptie (korting mogelijk))
Aanmelden: Niet nodig

2. Pasteltekenen in het teken van voorjaarsbloemen

Workshop door Anneke van Wensveen & Maaike Kroese
(beiden kunstzinnig therapeut)

De lente en de kleuren van voorjaarsbloemen staan centraal. Een vaas met voorjaarsbloemen zorgt voor inspiratie. Met het zachte pastelkrijt zoek je naar een eigen uitdrukking. Tastend vanuit een kleurensfeer naar een kleurbeweging komt de vorm tevoorschijn. Een mooie manier om het voorjaar te beginnen. Ervaring is niet nodig.
Wel graag vooraf aanmelden bij Anneke van Wensveen (06-49365158/mail: acvanwensveen@gmail.com) of Maaike Kroese (06-23209116)


Datum: woensdagavond 20 maart 2019
Tijd: 20:15 - 22:00 uur
Plaats: Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1
2717 TP  Zoetermeer
Kosten: € 10,-   incl. consumptie (korting mogelijk))
Aanmelden: Wenselijk (i.v.m. voorbereiding van materiaal)

3. Vluchtelingen in wereldwijd perspectief

Voordracht door Frans Lutters

Onze tijd vraagt om samenwerking voorbij alle grenzen. De ontmoeting met vluchtelingen wekt een mondiaal bewustzijn. Iedere mens, waar hij ook vandaan komt, met zijn eigen lot en intenties geeft een raadsel op en vraagt om dialoog. Frans Lutters zal op deze avond de mondiale vluchtelingenstromen in een actueel en spiritueel perspectief plaatsen. Daarbij is ruimte voor gesprek en ontmoeting.
Frans Lutters is vrijeschoolleraar en auteur van verschillende boeken.


Datum: donderdagvond 21 maart 2019
Tijd: 20:15 - 22:00 uur
Plaats: Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1
2717 TP  Zoetermeer
Kosten: € 10,-   incl. consumptie (korting mogelijk))
Aanmelden: Niet nodig

4. Paasvoordracht - het Mysterie van Golgotha

Voordracht door Sebastiaan de Vries

Deze avond valt op Witte Donderdag waarop het Laatste Avondmaal plaatsvond, waarbij Christus zijn apostelen verzameld had rond de tafel. Het is het moment waarop Christus het brood en de wijn laat rondgaan. Wat gebeurde er toen, wat is de betekenis ervan en hoe is de samenhang met het verdere verloop van het Paasgebeuren binnen het Mysterie van Golgotha?
Sebastiaan de Vries is filosoof en is als docent verbonden aan de vrijeschoolpabo.


Datum: donderdagavond 18 april 2019
Tijd: 20:15 - 22:00 uur
Plaats: Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1
2717 TP  Zoetermeer
Kosten: € 10,-   incl. consumptie (korting mogelijk))
Aanmelden: Niet nodig

********************************************************************************
*** De avond met DESANNE VAN BREDERODE op DONDERDAGAVOND 9 mei 2019
*** GAAT vanwege persoonljke omstandigheden NIET DOOR!
*** Deze avond krijgt hopelijk een plaats in ons NAJAARSPROGRAMMA
********************************************************************************

5. Vergeefse vrijheidsstrijd? Over Syrische vluchtelingen in Nederland

Voordracht door Desanne van Brederode

In de media wordt uitvoerig ingegaan op het vraagstuk van de vluchtelingen met veel aandacht voor het probleem van integratie en mogelijke radicalisering. Men vergeet vaak wat voor verschrikkingen Syrische vluchtelingen in de oorlog, maar ook in voorafgaande dictatuur van president Assad hebben doorgemaakt. Voor hen zijn de idealen van rechtvaardigheid, democratie en vrijheid oprecht en doorleefd. Maar kunnen deze nieuwkomers in onze samenleving nog aan hun idealen vasthouden? Wat betekent vrijheid en mensenrechten nog voor de Nederlanders zelf?
Desanne van Brederode (1970) is schrijver en filosoof, en sinds 2013 bestuurslid van Het Syrische Comite in Nederland.


Datum: donderdagavond 9 mei 2019
Tijd: 20:15- 22:00 uur
Plaats: Vrijeschool de Vuurvogel
Schansbos 5-6
2716 GV  Zoetermeer
Kosten: € 10,-   incl. consumptie (korting mogelijk)
Aanmelden: Niet nodig